• Dijaki 4G na razstavi MIG 21 v Portalu Kibla
  • LINZ-Univerza A. BRUCKNER za glasbo, dramo in ples, 1.h + 2.h
  • Obisk plesne smeri 1h in 2h v Sankt Poltnu
  • Tema in variacija, uprizoritev dijakov Sodobnega plesa
  • Obrazi prihodnosti, časopis Dnevnik
  • Tema in variacija, uprizoritev dijakov Sodobnega plesa
  • Krasni novi svet, uprizoritev dijakov UMG
  • Matematični tabor za maturante
  • Ekskurzija dijakov 3G v Kruščah
  • Hausdermusik – 1h in 2h
Okrožnice/novice
Koledar