Projekti

V šolskem letu 2017/2018 sodelujemo v projektih:

UNESCO ASP na SVŠGL

Nekaj utrinkov iz zaključnega srečanja Voda, kaj mi pomeni, 23. marec 2015:

Terapevtski pes v šoli

Na naši šoli srečate tudi nenavadno obiskovalko. SVŠGL je prva srednja šola v Sloveniji, ki dijakom od jeseni 2012 ponuja redno druženje s terapevtskim psom, pravzaprav psičko. Prijazna zlata prinašalka Šapa je sicer povsem običajna družinska ljubljenka. Med dijake prihaja približno dvakrat tedensko, spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko.
Šapa za matematiko ne kaže posebnega zanimanja, med poukom večinoma počiva ob katedru. Tam ima označen svoj miren prostor, ležišče in vodo. Med odmori se dijaki z njo poigrajo, družijo se na hodnikih in stopniščih, pospremijo jo na kratek sprehod. Nekateri v prostem času sodelujejo s Šapo in njeno vodnico tudi pri prostovoljnem delu društva Tačke pomagačke.
Dijaki programa predšolska vzgoja povabijo Šapo na obisk v vrtec, kjer malčkom pripovedujejo o skrbi za psa, o pravilnem odnosu do živali, poskrbijo tudi za glasbeno spremljavo. V okviru modula matematika za otroke dijaki izdelujejo didaktične igre, s katerimi otroci ob Šapini spodbudi odkrivajo matematične zakonitosti.
Delo seveda poteka v soglasju z dijaki in njihovimi starši ter v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Skrb za varnost je na visoki ravni, Šapa je nenehno pod nadzorom svoje vodnice. Psička je urejena, umirjena, ubogljiva, vajena stikov z različnimi ljudmi. Opravljen ima mednarodno veljaven izpit za šolane pse (BBH). Je aktiven terapevtski pes s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Poleg tega ima ameriški certifikat »R.E.A.D. dog«, ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje programa, ki spodbuja bralno pismenost otrok. Kot terapevtski pes je vsako leto dvakrat natančno veterinarsko pregledana.
Šapa se je na šoli že dodobra udomačila, tudi med učitelji ima mnogo prijateljev. Mnogi dijaki se druženja z njo iskreno veselijo in povedo, da so ure matematike ob Šapi bolj prijetne, pa čeprav kuža med uro samo spi.

Več o Šapi

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Kaj dela Šapa na šoli?

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 

Šila -improliga

ŠILA – Šolska imprOliga, tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, je projekt, ki spodbuja kulturno rekreacijo mladih. Skoraj vsak petek v šolskem letu se na tekmah merijo v igranju t. i. impro disciplin. Na vsaki tekmi se pomerita po dve ekipi. Med izžrebanimi sklopi disciplin lahko ekipa izbira tri (na finalnih srečanjih štiri) discipline, ki jih bo odigrala pred občinstvom.

Leta 1997 smo ustanovili ŠILO – Šolsko impro ligo, projekt, v katerem najstnice in najstnike uvajamo v svet gledaliških improvizacij. Projekt ŠILA je postal pravo mladinsko gledališko gibanje, saj v njem vsako leto sodeluje preko 300 mladih šilark in šilarjev, prireditve pa so dobro obiskane. Šilarke in šilarji oblikujejo ŠILA skupine. Te delujejo na srednjih šolah, ki jih mladi obiskujejo. Pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev veščine gledališke improvizacije in impro disciplin (krajših tri ali štiriminutnih igric ali prizorov) pridobivajo na ŠILA delavnicah oziroma vajah, ki potekajo enkrat do dvakrat tedensko. Skoraj vsak petek v šolskem letu pa jih imajo priložnost pokazati tudi na odru na t. i. ŠILA tekmi. Na njej tekmujeta dve skupini . Vsaka izbere tri discipline, ki jih bo predstavila občinstvu, ki tudi poda predloge, po katerih se discipline odigrajo. Tekmo povezuje moderator. Gledalci s ploskanjem ocenijo odigrane igre, oceno pa podata tudi sodnika. Zmaga ekipa, ki doseže višje ocene. Športna pravila smo vnesli v prostor gledališča, končna podoba predstave pa se vedno oblikuje z obveznim sodelovanjem gledalcev, ki so predvsem sovrstniki nastopajočih. Gledalci so v improvizacijskem gledališču vedno nujni sestavni del, saj dajejo predloge za improvizacije in podajo oceno. Spopadi so vitalnega pomena, saj impro gledališče potrebuje stalno kondicijo.

Cilj ŠILE je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas.

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana dejavnosti ŠILE uspešno potekajo že vrsto let. V šolskem letu 2008/2009 so šilarji s SVŠGL postali zmagovalci tekmovanja.

Šila – Improklet

Kretanje in igranje po svetu: Projekt v sklopu programa Erasmus+

Projekt Kretanje in igranje po svetu je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. V sklopu projekta želimo 32 dijakom 2. letnika in 32 dijakom 3. letnika s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti priložnost za pridobitev medkulturnih izkušenj, obogatitev strokovnih izkušenj in kompetenc ter hkrati razvijati njihovo  samozavest, samostojnost in osebnostno zrelost.

Projekt Kretanje in igranje po svetu je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. Vsebinski del zajema organizacijo dveh krožkov, ki se bosta navezovala na  seznanjanje z evropskimi sistemi predšolske vzgoje in njihovimi tradicionalnimi igrami ter na znakovno sporazumevanje z otroki (krožek Igrarije bo organiziran za dijake 2. letnika, krožek Znakovno sporazumevanje z malčki bo organiziran za dijake 3. letnika), pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela ter spremljanja napredka otrok.

Vsa pridobljena znanja in kompetence bodo integrirana v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v Angliji (v času praktičnega usposabljanja v marcu 2018). S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli.

S projektom želimo dijakom omogočiti izkušnje, ki jim bodo pomagale pri razvijanju ustreznih kompetenc za vsa področja dela v vrtcu, še posebej potrebnih kompetenc za zagotavljanje primernega okolja v vrtcu, spodbujanje zgodnjega učenja ter zagotavljanje potrebne diferenciacije in individualizacije predšolskih otrok. Pričakujemo, da bodo dijaki zmožni razumeti dinamiko skupine, kjer so združeni otroci iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter da bodo zmožni uporabiti teoretična znanja v neposrednem delovnem okolju. Vsebinska usmeritev projekta je zastavljena v smeri boljše zaposljivosti dijakov, ki bodo sodelovali v mobilnosti. Prav tako pričakujemo pozitivne učinke na  razvoj samozavesti in samostojnosti dijakov ter njihovo osebnostno zrelost.

Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški bivanja v tujini so kriti s strani projekta.

Projektni tim na SVŠGL: Maja Krajnc, Jana Hafner, Mojca Zupan in Aleš Zobec.

 

Dnevne zapise iz mednarodnih mobilnosti si lahko preberete TUKAJ.

 

Prijavnica za sodelovanje v projektu.

Povzetek projekta (za starše).

La Melee - Europeana: Projekt v sklopu programa Erasmus+

V šolskem letu 2017/18 pripravljamo skupaj s francoskimi sodelavci iz U-structurenouvelle, Mermoz High School, Leonard de Vinci High School, Jean Vilar theatre in Theatre d’O iz Montpelliera, hrvaškimi iz XVI. gimnazije Zagreb in ZKM Zagreb, s podporo Erasmus+  velik gledališki projekt Europeana (po motivih istoimenske knjige Patrika Ourednika). V projekt je vključenih 15 dijakinj in dijakov naše šole (2. letnik dramsko-gledališke smeri in 3. letnik smeri sodobni ples),Mojca Dimec in Sinja Ožbolt. Za koordinacijo bo poskrbela Jana Hafner. Skupaj s  15 dijakinjami in dijaki iz francoske in hrvaške gimnazije bomo pripravili gledališki projekt v treh jezikih, ki se bo od 29. marca  do 8. aprila 2018 uprizarjal v Montpellieru, od 26. aprila do 5. maja pa v Ljubljani in Zagrebu.

 

La Mêlée – evropski gledališki dogodek uprizarja

Europeana, kratka zgodovina 20. stoletja, po motivih Patrika Ouředníka.

Slovenska premiera: petek, 4. maja, ob 19.00 v Plesnem in gledališkem centru, Kardeljeva ploščad 28 a, Ljubljana.
Režija: Mathias Beyler, Stefan Delon
Umetniške intervencije: Mojca Dimec, Sinja Ožbolt, Davorka Franić, Grozdana Lajić Horvat, Paskine Sagnes
Video: Marc Hurtado
Lučno oblikovanje: Martine Andre
Zvočno oblikovanje: Alain Feral
Uprizarja 41 dijakinj in dijakov več srednjih šol iz Slovenije (SVŠGL – umetniška gimnazija), Hrvaške (XVI. gimnazija Zagreb) in Francije, Montpellier (Jean Mermoz, Leonard de Vinci, Ambrussum de Lunel)
Partnerji: ZKM-Zagrebačko kazalište mladih, le theatre Jean Vilar-Ville de Montpellier in The National Drama Center Montpellier

 

Europeana je edinstvena sodobnogledališka uprizoritev, ki so jo ustvarili mladi iz treh dežel in petih srednjih šol v treh jezikih; dijakinje in dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije (SVŠGL – umetniške gimnazije), XVI. gimnazije Zagreb in treh srednjih šol iz Montpellierja pod profesionalnim gledališkim vodstvom francoskih režiserjev Mathiasa Beylerja in Stefana Delona. Režiserki in koreografinji za SVŠGL sta Mojca Dimec in Sinja Ožbolt.

 

Gledališka organizacija U-Structurenouvelle iz Montpellierja je povabila dijakinje in dijake, mlade igralke in igralce, plesalke in plesalce Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije iz Ljubljane (SVŠGL – umetniška gimnazija, dramsko-gledališka smer in sodobni ples), klasične gimnazijce XVI. gimnazije iz Zagreba in dijakinje in dijake licejev iz Montpelierja: le Lycee Jean Mermoz, ki uprizarja, le Lycee Leonard de Vinci de Montpelier, ki je ustvaril scenografijo in Le college Ambrussum de Lunel, kjer so ustvarjali zvočno podlago, k skupnemu gledališkemu dogodku, imenovanem La Mêlée, in oblikovanju gledališke uprizoritve Europeana. Partnerji so poleg SVŠGL še profesionalna gledališča: ZKM-Zagrebačko kazalište mladih, le theatre Jean Vilar-Ville de Montpellier in The National Drama Center Montpellier.

 

La Mêlée –Europeana je zasnovana kot kolektivna gledališka izkušnja enainštirideset mladostnic in mladostnikov, ki uprizarjajo v treh enakovrednih jezikih: slovenščini, francoščini in hrvaščini. Kot mladostniški in umetniški kolektiv se odzivajo na književno delo Europeana, kratka zgodovina 20. stoletja (2001) češkega in francoskega pisatelja in prevajalca Patrika Ouředníka. Gre za luciden intertekstualni avtorski oris evropske zgodovine, ki kljub popisu jedkih zgodovinskih dejstev zgodovini jemlje ostrino, jo opazuje v personalni luči, v potujitveni maniri obrača perspektivo in iz nje lušči male zgodovinske resnice, jih niza kot v tolažbo, spretno preobrne v ponujeni užitek kot tragikomičen izraz posameznikovega lastnega bivanja.

 

U-Structurenouvelle je francoska sodobnogledališka organizacija, s sedežem v Montpellierju, Francija, ki je razvila svojo obliko gledališke prakse. Ta se kreativno povezuje s srednješolskim izobraževanjem in iz srečanja več šol oblikuje avtentične in polnokrvne gledališke umetniške dogodke, ki presegajo običajno obliko umetniške intervencije. V njih se združuje razumevanje gledališkega jezika, odrske prezence, poslanstva in poklica ter uprizarjanje z adaptacijo teksta, videom, glasbenim in lučnim oblikovanjem v partnerstvu profesionalnih gledaliških hiš in na velikih odrih.

 

Od šolskega leta 2011/12 je U-Structurenouvelle v gledaliških projektih združeval le dijakinje in dijake francoskih srednjih šol, La Mêlée –Europeana pa je prvi mednarodni gledališki dogodek, ki s francoskimi šolami povezuje tudi hrvaško in slovensko. Režiserja Mathias Beyler in Stefan Delon sta iniciativo v predpripravah, ki so potekale v Ljubljani, Zagrebu in Montpellierju prepustila mentoricam in mentorjem posameznih skupin (ljubljansko skupino vodita režiserka Mojca Dimec in koreografinja Sinja Ožbolt, zagrebško prof. Davorka Franić in gledališka pedagoginja Grozdana Lajić Horvat, francoske skupine pa so spremljali prof. Corinne Chauvy, prof. Paskine Sagnes in režiserja Mathias Beylard in Stefan Delon), ki so oblikovali svoj nekajminutni kos uprizoritve po motivih iz Europeane. Na zadnji postaji v Montpellierju so se nato vsi delčki predstave sestavili v močno koherentno vizualno celoto z zelo sodobnim sporočilom, ki ga v imenu napredka, znanosti in razvoja (v vsej svoji banalnosti) izrekajo različni mladostniki kot ena skupina in obenem kot posamezni igralci in igralke. Francosko premiero v Theatru d’O v Montpellierju je Europeana doživela v soboto, 7. aprila.

 

Slovenski avtorici sta poskrbeli za uvod, sredino in zaključek Europeane. Mladost kot potrošniško blago, fenomeni vzgoje in izobraževanje, vzpon seksualne revolucije, so teme, ki so jih obdelali francoski avtorji in avtorice, medtem ko so hrvaške gimnazijke in gimnazijci ustvarili niz kratkih zgodb na temo vojne, eksodusa in brezperspektivnosti mladih. Uvod v odrski govorici ponazarja trupla, ki padajo kot snopi v 1. svetovni vojni, vendar ta trupla dobro pognojijo tla, iz katerih zrastejo velemesta, vlak in telefon ter kreposti kot so ljubezen do domovine, pogum in požrtvovalnost. Ljubezen do domovine prikazuje gibalni del na sredini uprizoritve, ki razpira domačijski, šentflorjanski ali gogovski krog v diagonalno rezilno žico. Zaključek pa uprizarja idejo o splošnem blagostanju in zato tudi o koncu zgodovine, ki pa naj bi se zgodila že leta 1989, česar pa ljudje niso opazili in jo še kar naprej ustvarjajo. Tako kot mi, ki v srečevanju razlik ustvarjamo gledališče, ki nas združuje.

Mojca Dimec in Sinja Ožbolt