Projekti

V šolskem letu 2016/2017 sodelujemo v projektih:

UNESCO ASP na SVŠGL

Nekaj utrinkov iz zaključnega srečanja Voda, kaj mi pomeni, 23. marec 2015:

Terapevtski pes v šoli

Na naši šoli srečate tudi nenavadno obiskovalko. SVŠGL je prva srednja šola v Sloveniji, ki dijakom od jeseni 2012 ponuja redno druženje s terapevtskim psom, pravzaprav psičko. Prijazna zlata prinašalka Šapa je sicer povsem običajna družinska ljubljenka. Med dijake prihaja približno dvakrat tedensko, spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko.
Šapa za matematiko ne kaže posebnega zanimanja, med poukom večinoma počiva ob katedru. Tam ima označen svoj miren prostor, ležišče in vodo. Med odmori se dijaki z njo poigrajo, družijo se na hodnikih in stopniščih, pospremijo jo na kratek sprehod. Nekateri v prostem času sodelujejo s Šapo in njeno vodnico tudi pri prostovoljnem delu društva Tačke pomagačke.
Dijaki programa predšolska vzgoja povabijo Šapo na obisk v vrtec, kjer malčkom pripovedujejo o skrbi za psa, o pravilnem odnosu do živali, poskrbijo tudi za glasbeno spremljavo. V okviru modula matematika za otroke dijaki izdelujejo didaktične igre, s katerimi otroci ob Šapini spodbudi odkrivajo matematične zakonitosti.
Delo seveda poteka v soglasju z dijaki in njihovimi starši ter v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Skrb za varnost je na visoki ravni, Šapa je nenehno pod nadzorom svoje vodnice. Psička je urejena, umirjena, ubogljiva, vajena stikov z različnimi ljudmi. Opravljen ima mednarodno veljaven izpit za šolane pse (BBH). Je aktiven terapevtski pes s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Poleg tega ima ameriški certifikat »R.E.A.D. dog«, ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje programa, ki spodbuja bralno pismenost otrok. Kot terapevtski pes je vsako leto dvakrat natančno veterinarsko pregledana.
Šapa se je na šoli že dodobra udomačila, tudi med učitelji ima mnogo prijateljev. Mnogi dijaki se druženja z njo iskreno veselijo in povedo, da so ure matematike ob Šapi bolj prijetne, pa čeprav kuža med uro samo spi.

Več o Šapi

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Kaj dela Šapa na šoli?

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 

Šila -improliga

ŠILA – Šolska imprOliga, tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, je projekt, ki spodbuja kulturno rekreacijo mladih. Skoraj vsak petek v šolskem letu se na tekmah merijo v igranju t. i. impro disciplin. Na vsaki tekmi se pomerita po dve ekipi. Med izžrebanimi sklopi disciplin lahko ekipa izbira tri (na finalnih srečanjih štiri) discipline, ki jih bo odigrala pred občinstvom.

Leta 1997 smo ustanovili ŠILO – Šolsko impro ligo, projekt, v katerem najstnice in najstnike uvajamo v svet gledaliških improvizacij. Projekt ŠILA je postal pravo mladinsko gledališko gibanje, saj v njem vsako leto sodeluje preko 300 mladih šilark in šilarjev, prireditve pa so dobro obiskane. Šilarke in šilarji oblikujejo ŠILA skupine. Te delujejo na srednjih šolah, ki jih mladi obiskujejo. Pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev veščine gledališke improvizacije in impro disciplin (krajših tri ali štiriminutnih igric ali prizorov) pridobivajo na ŠILA delavnicah oziroma vajah, ki potekajo enkrat do dvakrat tedensko. Skoraj vsak petek v šolskem letu pa jih imajo priložnost pokazati tudi na odru na t. i. ŠILA tekmi. Na njej tekmujeta dve skupini . Vsaka izbere tri discipline, ki jih bo predstavila občinstvu, ki tudi poda predloge, po katerih se discipline odigrajo. Tekmo povezuje moderator. Gledalci s ploskanjem ocenijo odigrane igre, oceno pa podata tudi sodnika. Zmaga ekipa, ki doseže višje ocene. Športna pravila smo vnesli v prostor gledališča, končna podoba predstave pa se vedno oblikuje z obveznim sodelovanjem gledalcev, ki so predvsem sovrstniki nastopajočih. Gledalci so v improvizacijskem gledališču vedno nujni sestavni del, saj dajejo predloge za improvizacije in podajo oceno. Spopadi so vitalnega pomena, saj impro gledališče potrebuje stalno kondicijo.

Cilj ŠILE je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas.

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana dejavnosti ŠILE uspešno potekajo že vrsto let. V šolskem letu 2008/2009 so šilarji s SVŠGL postali zmagovalci tekmovanja.

Šila – Improklet

Erasmus+ Svet v naših rokah

Projekt Svet v naših rokah je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.
V sklopu projekta želimo 32 dijakom 3. letnika (16 dijakov v posameznem šolskem letu) s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti raznolike izkušnje z njihovega strokovnega področja in tako razširiti ter obogatiti njihove strokovne kompetence.
Projekt Svet v naših rokah je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. Vsebinski del zajema organizacijo tečaja znakovnega sporazumevanja z otroki za dijake 2. in 3. letnika programa predšolska vzgoja, seznanjanje z različnimi organizacijskimi sistemi predšolske vzgoje v tujini, pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela ter spremljanja napredka otrok.
Vsa opisana pridobljena znanja in kompetence bodo integrirana v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v Leedsu v Angliji. S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli. S pridobljenim znanjem in s poudarkom na znakovnem sporazumevanju v predšolskem obdobju želimo spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest ter tako prispevati k pridobivanju ključnih kompetenc, potrebnih za uspešno življenje in poklicno pot dijakov (komunikacijske kompetence, medosebne in družbene kompetence, kulturna zavest in izražanje).
Med neposrednimi učinki projekta za dijake pričakujemo njihovo zmožnost za razumevanje dinamike skupine, kjer so združeni otroci iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter zmožnost uporabe teoretično pridobljenih znanj v neposrednem delovnem okolju. Dolgoročni učinek, ki ga želimo s pomočjo projekta razširiti, spodbujanje široke jezikovne raznolikosti in medkulturne zavesti ter ozaveščanje o pomenu znakovnega sporazumevanja z otroki.

Dijake bomo izbrali na podlagi kriterijev, ki so razvidni na prijavnici. Dijaki bodo za sodelovanje v izbirnem postopku potrebovali soglasje staršev. S starši izbranih dijakov bomo organizirali podrobnejši sestanek.

Projekt financira Evropska unija v sklopu Erasmus+ projekta. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški so kriti s strani projekta.
Ožji projektni tim: Maja Krajnc, Jana Hafner, Bernarda Nemec, Mojca P. Williams

Prijavnica za sodelovanje v projektu.

Povzetek projekta (za starše).