Projekti

V šolskem letu 2017/2018 sodelujemo v projektih:

UNESCO ASP na SVŠGL

Nekaj utrinkov iz zaključnega srečanja Voda, kaj mi pomeni, 23. marec 2015:

Terapevtski pes v šoli

Na naši šoli srečate tudi nenavadno obiskovalko. SVŠGL je prva srednja šola v Sloveniji, ki dijakom od jeseni 2012 ponuja redno druženje s terapevtskim psom, pravzaprav psičko. Prijazna zlata prinašalka Šapa je sicer povsem običajna družinska ljubljenka. Med dijake prihaja približno dvakrat tedensko, spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko.
Šapa za matematiko ne kaže posebnega zanimanja, med poukom večinoma počiva ob katedru. Tam ima označen svoj miren prostor, ležišče in vodo. Med odmori se dijaki z njo poigrajo, družijo se na hodnikih in stopniščih, pospremijo jo na kratek sprehod. Nekateri v prostem času sodelujejo s Šapo in njeno vodnico tudi pri prostovoljnem delu društva Tačke pomagačke.
Dijaki programa predšolska vzgoja povabijo Šapo na obisk v vrtec, kjer malčkom pripovedujejo o skrbi za psa, o pravilnem odnosu do živali, poskrbijo tudi za glasbeno spremljavo. V okviru modula matematika za otroke dijaki izdelujejo didaktične igre, s katerimi otroci ob Šapini spodbudi odkrivajo matematične zakonitosti.
Delo seveda poteka v soglasju z dijaki in njihovimi starši ter v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Skrb za varnost je na visoki ravni, Šapa je nenehno pod nadzorom svoje vodnice. Psička je urejena, umirjena, ubogljiva, vajena stikov z različnimi ljudmi. Opravljen ima mednarodno veljaven izpit za šolane pse (BBH). Je aktiven terapevtski pes s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Poleg tega ima ameriški certifikat »R.E.A.D. dog«, ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje programa, ki spodbuja bralno pismenost otrok. Kot terapevtski pes je vsako leto dvakrat natančno veterinarsko pregledana.
Šapa se je na šoli že dodobra udomačila, tudi med učitelji ima mnogo prijateljev. Mnogi dijaki se druženja z njo iskreno veselijo in povedo, da so ure matematike ob Šapi bolj prijetne, pa čeprav kuža med uro samo spi.

Več o Šapi

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Kaj dela Šapa na šoli?

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)

 

Šila -improliga

ŠILA – Šolska imprOliga, tekmovanje srednješolskih skupin v gledališkh improvizacijah, je projekt, ki spodbuja kulturno rekreacijo mladih. Skoraj vsak petek v šolskem letu se na tekmah merijo v igranju t. i. impro disciplin. Na vsaki tekmi se pomerita po dve ekipi. Med izžrebanimi sklopi disciplin lahko ekipa izbira tri (na finalnih srečanjih štiri) discipline, ki jih bo odigrala pred občinstvom.

Leta 1997 smo ustanovili ŠILO – Šolsko impro ligo, projekt, v katerem najstnice in najstnike uvajamo v svet gledaliških improvizacij. Projekt ŠILA je postal pravo mladinsko gledališko gibanje, saj v njem vsako leto sodeluje preko 300 mladih šilark in šilarjev, prireditve pa so dobro obiskane. Šilarke in šilarji oblikujejo ŠILA skupine. Te delujejo na srednjih šolah, ki jih mladi obiskujejo. Pod vodstvom izkušenih mentoric in mentorjev veščine gledališke improvizacije in impro disciplin (krajših tri ali štiriminutnih igric ali prizorov) pridobivajo na ŠILA delavnicah oziroma vajah, ki potekajo enkrat do dvakrat tedensko. Skoraj vsak petek v šolskem letu pa jih imajo priložnost pokazati tudi na odru na t. i. ŠILA tekmi. Na njej tekmujeta dve skupini . Vsaka izbere tri discipline, ki jih bo predstavila občinstvu, ki tudi poda predloge, po katerih se discipline odigrajo. Tekmo povezuje moderator. Gledalci s ploskanjem ocenijo odigrane igre, oceno pa podata tudi sodnika. Zmaga ekipa, ki doseže višje ocene. Športna pravila smo vnesli v prostor gledališča, končna podoba predstave pa se vedno oblikuje z obveznim sodelovanjem gledalcev, ki so predvsem sovrstniki nastopajočih. Gledalci so v improvizacijskem gledališču vedno nujni sestavni del, saj dajejo predloge za improvizacije in podajo oceno. Spopadi so vitalnega pomena, saj impro gledališče potrebuje stalno kondicijo.

Cilj ŠILE je ponuditi mladini sproščeno in zanimivo dejavnost, s katero bodo ustvarjalno preživljali prosti čas.

Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana dejavnosti ŠILE uspešno potekajo že vrsto let. V šolskem letu 2008/2009 so šilarji s SVŠGL postali zmagovalci tekmovanja.

Šila – Improklet

Kretanje in igranje po svetu: Projekt v sklopu programa Erasmus+

Projekt Kretanje in igranje po svetu je dvoletni projekt mobilnosti dijakov programa predšolska vzgoja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. V sklopu projekta želimo 32 dijakom 2. letnika in 32 dijakom 3. letnika s pomočjo mednarodne mobilnosti omogočiti priložnost za pridobitev medkulturnih izkušenj, obogatitev strokovnih izkušenj in kompetenc ter hkrati razvijati njihovo  samozavest, samostojnost in osebnostno zrelost.

Projekt Kretanje in igranje po svetu je sestavljen iz vsebinskega dela in praktičnega dela mobilnosti. Vsebinski del zajema organizacijo dveh krožkov, ki se bosta navezovala na  seznanjanje z evropskimi sistemi predšolske vzgoje in njihovimi tradicionalnimi igrami ter na znakovno sporazumevanje z otroki (krožek Igrarije bo organiziran za dijake 2. letnika, krožek Znakovno sporazumevanje z malčki bo organiziran za dijake 3. letnika), pridobivanje zaposlitvenih kompetenc in pridobivanje znanj s področja načrtovanja ciljev dela ter spremljanja napredka otrok.

Vsa pridobljena znanja in kompetence bodo integrirana v 14-dnevno praktično usposabljanje v vrtcih v Angliji (v času praktičnega usposabljanja v marcu 2018). S projektom bomo utrjevali mednarodne stike in ustvarjali nove učne poti ter vnašali evropsko zavest v aktivnosti na šoli.

S projektom želimo dijakom omogočiti izkušnje, ki jim bodo pomagale pri razvijanju ustreznih kompetenc za vsa področja dela v vrtcu, še posebej potrebnih kompetenc za zagotavljanje primernega okolja v vrtcu, spodbujanje zgodnjega učenja ter zagotavljanje potrebne diferenciacije in individualizacije predšolskih otrok. Pričakujemo, da bodo dijaki zmožni razumeti dinamiko skupine, kjer so združeni otroci iz različnih jezikovnih in kulturnih okolij, ter da bodo zmožni uporabiti teoretična znanja v neposrednem delovnem okolju. Vsebinska usmeritev projekta je zastavljena v smeri boljše zaposljivosti dijakov, ki bodo sodelovali v mobilnosti. Prav tako pričakujemo pozitivne učinke na  razvoj samozavesti in samostojnosti dijakov ter njihovo osebnostno zrelost.

Projekt financira Evropska unija v sklopu programa Erasmus+. Stroški potovanja, bivanja in osnovni dnevni stroški bivanja v tujini so kriti s strani projekta.

Projektni tim na SVŠGL: Maja Krajnc, Jana Hafner, Mojca Zupan in Aleš Zobec.

 

Dnevne zapise iz mednarodnih mobilnosti si lahko preberete TUKAJ.

 

Prijavnica za sodelovanje v projektu.

Povzetek projekta (za starše).

La Melee - Europeana: Projekt v sklopu programa Erasmus+

V šolskem letu 2017/18 pripravljamo skupaj s francoskimi sodelavci iz U-structurenouvelle, Mermoz High School, Leonard de Vinci High School, Jean Vilar theatre in Theatre d’O iz Montpelliera, hrvaškimi iz XVI. gimnazije Zagreb in ZKM Zagreb, s podporo Erasmus+  velik gledališki projekt Europeana (po motivih istoimenske knjige Patrika Ourednika). V projekt je vključenih 15 dijakinj in dijakov naše šole (2. letnik dramsko-gledališke smeri in 3. letnik smeri sodobni ples),Mojca Dimec in Sinja Ožbolt. Za koordinacijo bo poskrbela Jana Hafner. Skupaj s  15 dijakinjami in dijaki iz francoske in hrvaške gimnazije bomo pripravili gledališki projekt v treh jezikih, ki se bo od 29. marca  do 8. aprila 2018 uprizarjal v Montpellieru, od 26. aprila do 5. maja pa v Ljubljani in Zagrebu.