Terapevtski pes v šoli – ŠAPA

Na SVŠGL že od leta 2012 izvajamo inovacijski projekt v sodelovanju z ZRSŠ. Glavna izvajalka projekta je terapevtska psička, zlata prinašalka Šapa. Dobri rezultati našega in podobnih projektov po Sloveniji so vodili k vzpostavitvi mreže šol Mreža Šolski pes. Naša šola je ena od treh ustanovnih članic mreže. Spletna stran mreže je https://sites.google.com/view/mreza-solski-pes/

Prijazna zlata prinašalka Šapa je sicer povsem običajna družinska ljubljenka. Med dijake prihaja približno dvakrat tedensko, spremlja svojo vodnico Mojco Trampuš, ki na šoli uči matematiko.
Šapa za matematiko ne kaže posebnega zanimanja, med poukom večinoma počiva ob katedru. Tam ima označen svoj miren prostor, ležišče in vodo. Med odmori se dijaki z njo poigrajo, družijo se na hodnikih in stopniščih, pospremijo jo na kratek sprehod. Nekateri v prostem času sodelujejo s Šapo in njeno vodnico tudi pri prostovoljnem delu društva Tačke pomagačke.
Dijaki programa predšolska vzgoja povabijo Šapo na obisk v vrtec, kjer malčkom pripovedujejo o skrbi za psa, o pravilnem odnosu do živali, poskrbijo tudi za glasbeno spremljavo. V okviru modula matematika za otroke dijaki izdelujejo didaktične igre, s katerimi otroci ob Šapini spodbudi odkrivajo matematične zakonitosti.
Delo seveda poteka v soglasju z dijaki in njihovimi starši ter v sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za šolstvo. Skrb za varnost je na visoki ravni, Šapa je nenehno pod nadzorom svoje vodnice. Psička je urejena, umirjena, ubogljiva, vajena stikov z različnimi ljudmi. Opravljen ima mednarodno veljaven izpit za šolane pse (BBH). Je aktiven terapevtski pes s certifikatom Slovenskega društva za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. Poleg tega ima ameriški certifikat »R.E.A.D. dog«, ki potrjuje, da je usposobljena za izvajanje programa, ki spodbuja bralno pismenost otrok. Kot terapevtski pes je vsako leto dvakrat natančno veterinarsko pregledana.
Šapa se je na šoli že dodobra udomačila, tudi med učitelji ima mnogo prijateljev. Mnogi dijaki se druženja z njo iskreno veselijo in povedo, da so ure matematike ob Šapi bolj prijetne, pa čeprav kuža med uro samo spi.

Pregled dela po letih – Šapa v šoli

 

Pesem ŠAPA
Tekst: Mojca Trampuš
Uglasbila: Katja Virant Iršič

Izvajalci:
Glas: Nika Suhadolnik, Rajk Vilina
Kitara: Daniel Eyer

Metalofon: Katja Virant Iršič

Snemanje in montaža: Matjaž Predanič v studiu SVŠGL

Pesem Šapa bo objavljena v Cicibanu in Cicidoju v poletni številki.(Reviji izideta 23. 6.)   Takrat bo objavljena tudi na spletnih straneh  CIC in CDO.

Šapa

Več o Šapi

Posnetek pesmice Tačke pomagačke v izvedbi dijakinj SVŠGL

Kaj dela Šapa na šoli?

Šapa na Infodromu RTV Slovenije

Šapa pri pouku matematike (posnetek dijakov 1. g razreda – šolsko leto 2013/2014)