Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Izpitni roki za posamezne strokovne module bodo razpisani v eAsistentu. Za datume posameznih izpitov se udeleženci PT na predavanjih dogovorite s profesorjem. Navodila za prijavo si lahko preberete tukaj.

 

REDNI MESEČNI IZPITNI ROKI ZA NADALJNJE UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA – vpisane v preteklih leti

Na redni mesečni izpitni rok se morate udeleženci prijaviti vsaj tri delovne dni pred predvidenim obdobjem, v katerem potekajo redni mesečni izpitni roki. Prijavite se na fizični prijavnici (dobite jo pod zavihkom dokumenti – bodisi jo prinesete, pošljete ali skenirate – dostavite jo Jani Hafner!). Na prijavnico natančno napišite ime strokovnega modula (torej tudi za kateri del znotraj strokovnega modula gre). Predhodna prijava je obvezna, saj le tako lahko zagotovim prostor in ustrezno izpitno gradivo.

V primeru, da je udeleženec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj 24 ur pred izpitom. V primeru, da se udeleženec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeležencu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

mesec časovno obdobje
oktober 2016 18.–21. 10. 2016
november 2016 22.–25. 11. 2016
december 2016 13.–16. 12. 2016
januar 2017 10.–13. 1. 2017
februar 2017 14.–17. 2. 2017
marec 2017 21.–24. 3. 2017
april 2017 18.–21. 4. 2017
maj 2017 02.–19. 5. 2017
junij 2017 27. 6.–30. 6. 2017
avgust 2017 za udeležence prijavljene na jesenski rok poklicne ali splošne mature; datum bo določen glede na koledar poklicne in splošne mature
september 2017 20. 9.–22.9. 2017