Izpiti in mesečni izpitni roki

IZPITNI ROKI ZA VPISANE V POKLICNI TEČAJ

Izpitni roki za posamezne strokovne module bodo razpisani v eAsistentu. Za datume posameznih izpitov se udeleženci PT na predavanjih dogovorite s profesorjem. Navodila za prijavo si lahko preberete tukaj.

 

REDNI MESEČNI IZPITNI ROKI ZA NADALJNJE UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA – vpisane v preteklih leti

Na redni mesečni izpitni rok se morate udeleženci prijaviti vsaj tri delovne dni pred predvidenim obdobjem, v katerem potekajo redni mesečni izpitni roki. Prijavite se na fizični prijavnici (dobite jo pod zavihkom dokumenti – bodisi jo prinesete, pošljete ali skenirate – dostavite jo Jani Hafner!). Na prijavnico natančno napišite ime strokovnega modula (torej tudi za kateri del znotraj strokovnega modula gre). Predhodna prijava je obvezna, saj le tako lahko zagotovim prostor in ustrezno izpitno gradivo.

V primeru, da je udeleženec prijavljen na izpit, a k izpitu ne bo pristopil, se mora obvezno pravočasno odjaviti od izpita. Pravočasna odjava od izpita je vsaj 24 ur pred izpitom. V primeru, da se udeleženec ne odjavi pravočasno, se šteje, da je k izpitu pristopil. Večkratno nepravočasno prijavljanje ali odjavljanje od izpitov se udeležencu zaračuna po veljavnem ceniku.

IZPITNA OBDOBJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

mesec časovno obdobje
oktober 2017 17.–20. 10. 2017
november 2017 21.–24. 11. 2017
december 2017 12.–15. 12. 2017
januar 2018 23.–26. 1. 2018
februar 2018 13.–16. 2. 2018
marec 2018 28.–30. 3. 2018
april 2018 17.–20. 4. 2018
maj 2018 03.–23. 5. 2018
junij 2018 26. 6.–29. 6. 2018
avgust 2018 za udeležence prijavljene na jesenski rok poklicne ali splošne mature; datum bo določen glede na koledar poklicne in splošne mature
september 2018 19. 9.–21.9. 2018