Obrazci

 

Vloga – prilagoditev obveznosti na šoli

Vloga – status športnika

Vloga - izdaja duplikata

Izpis duplikata dokumenta:
– iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu
– iz evidence za spričevalo o zaključku izobraževanja
– iz evidence za obvestilo o uspehu pri zaključku izobraževanja
– iz računovodske ali druge arhivske evidence

Za izdajo posameznega zgoraj navedenih dokumentov, je potrebno plačati znesek 7,00 EUR in potrdilo o plačilu priložiti k pisni vlogi (prošnji).

Navodila za plačilo duplikata dokumenta:

Primer izpolnjenega UPN obrazca

Navodila za izpolnjevanje UPN obrazca:
1. Vpišite podatke šole, kot so navedeni zgoraj v izpolnjenem UPN obrazcu.
2. Vpišite vaše osebne podatke: priimek, ime, naslov.
3. Vpišite znesek: izpis enega dokumenta je 7,00 EUR (izpis dveh dokumentov je 14,00 EUR itd.)
4. Rok plačila: pred oodajo vloge za izpis duplikata – potrdilo o vplačilu mora biti priloženo, sicer vloga ni sprejeta.
5. Vpišite referenco:
– prvi del: SI00
– drugi del: 252-EM-ŠO (primer: 252-0101999-505011; EMŠO razdelite z vezajem)

Plačilo upravne takse:                

– upravna taksa                                                                         1,80 €

(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/16)

Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.  Ustrezen znesek nakažite na račun:  SI56 01100-1000315637 UPRAVNE TAKSE – DRŽAVNE, LJUBLJANA, SKLIC: 11 69302-7111002 namen plačila: plačilo upravne takse.

Pisna vloga mora vsebovati naslednje podatke (primer vloge):
razlog za pridobitev duplikata
– priimek in ime, naslov, pošta in kraj
– EMŠO/davčna številka
– telefon/elektronska pošta
– leto prvega vpisa, program in oddelek, razrednik
– leto zaključka šolanja
– priloga: potrdilo o plačilu

Prošnjo pošljete na naslov: SVŠGL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov natasa.zupancic(at)svsgl.si.

Izpis iz evidence (dvojnik) vam bo po prejemu vloge in potrebnih dokazil izdan osebno v roku 8 delovnih dni oz. najkasneje v roku 30 dni. Pred izročitvijo Izpisa iz evidenca morate potrditi svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku. S seboj prinesite osebni dokument.

Dvig dokumentov je možen v času uradnih ur tajništva.


Vpisnica

Zapisnik o izpitu

Predprijava k splošni maturi

Predpijava k opravljanju izpita iz maturitetnega predmeta splošne mature

Prijava k izpitu iz predmeta splošne mature – 5. predmet

Prijava k splošni maturi

Prijava k popravnem izpitu (izpitu za izboljšavo) na splošni maturi

Odjava od splošne mature – izpita

Sprememba prijave k splošni maturi

Prijava k poklicni maturi

Odjava od poklicne mature – predmeta

Prijava na prehrano

Odjava od prehrane

Dostop do brezžične povezave Eduroam

V šolskem letu 2010/11 smo na šoli postavili brezžično omrežje, ki omogoča vključitev v Eduroam omrežje.

Kaj je Eduroam omrežje?

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

Brezžično lahko dostopate do svetovnega spleta, če:

– ste redni dijak/dijakinja šole,

– vaš prenosni oz. tablični računalnik, dlančnik ali mobilni telefon omogoča brezžično povezovanje,

– imate ustrezno programsko opremo

in AAI račun.

Vsa potrebna navodila kako do povezave, najdete na spletni strani Eduroama.

Za pridobitev dodatnih informacij se zglasite v pisarni 217 (Laznik Borut).


Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice