Vpis v poklicni tečaj

POKLICNI TEČAJ (za mladino): program Predšolska vzgoja

Obvestilo o številu prijavljenih v redni poklicni tečaj – predšolska vzgoja

 

V redni poklicni tečaj – program predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2017/18 na razpisanih 34 mest prijavilo 34 kandidatov.

Kandidati, prijavljeni za vpis v redni poklicni tečaj, ste po pošti prejeli obvestilo o poteku vpisa.

Obvestilo si lahko preberete tukaj.

Vpis bo potekal 26. 9. 2017.

 

Vpis v šolsko leto 2017/18

 

Za šolsko leto 2017/18 smo razpisali 34 prostih mest za vpis v redni poklicni tečaj (za mladino) – program Predšolska vzgoja.

Izobraževanje traja eno leto, zaključi pa se s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in izpolnjuje druge, z izobraževalnim programom določene pogoje. Za uspešno delo po programu poklicnega tečaja Predšolska vzgoja morajo dijaki imeti dober pevski posluh.

 

Kandidati za vpis se za izbrani program prijavijo s prijavnico za vpis v začetni letnik srednjega izobraževanja (MŠŠ-2-1,20/08), ki je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Vsak kandidat odda samo eno izpolnjeno prijavnico.

 Izpolnjeno prijavnico (s priloženimi fotokopijami spričeval) posredujejo srednji šoli do 5. septembra 2017.

 

Ob prijavi morajo predložiti naslednja dokazila:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili 4. oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali

srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala 3. in 4. l.

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval 1. in 2. letnika.

 

Po končanem prijavnem roku bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 12. septembra 2017 na svojih spletnih straneh objavilo  informacijo o številu prijav za vpis (skupaj s številom razpisanih mest) v navedene  programe po šolah.

 

Če bo število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po 5. septembru 2016 bistveno večje od razpisanega števila mest, bo šola s soglasjem ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sprejela sklep o omejitvi vpisa. O tem bodo kandidati pisno obveščeni najpozneje do 22. septembra 2017.

 V primeru omejitve vpisa bomo upoštevali naslednja merila za izbiro kandidatov:

– seštevek zaključnih ocen 3. in 4. letnika iz slovenščine, matematike in prvega  tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;

– pri kandidatih, ki so zaključili poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) pa seštevek zaključnih ocen 1. in 2. letnika iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega uspeha.

Kandidati lahko zberejo skupaj največ 40 točk.

 

Vpis in izbira kandidatov bosta potekali do 26. septembra 2017. Ob vpisu morajo kandidati predložiti na vpogled izvirnike spričeval. 

Začetek pouka bo predvidoma  2. 10. 2017.

Podrobnosti in razmestitve poklicnih tečajev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole na spletnih straneh ministrstva.

 

Informacije o vpisu v redni poklicni tečaj (za mladino) dobite pri Jani Hafner, univ. dipl. ped., telefon: 01 /56-51-739 e-mail: jana.hafner@svsgl.si in Cvetki Novak, univ. dipl. psih., tel.: 56 51 731; e-mail: cvetka.novak@svsgl.si

Informacije o poklicnem tečaju v okviru izobraževanja odraslih (šolnina): Jana Hafner, univ. dipl. ped., tel.:: 01 /56-51-739; 040/83-23-43; e-mail: svsgl.odrasli@gmail.com