člani sveta šole 2013-17

Janša, Andreja – predstavnica staršev

Kunaver, Alenka – predstavnica vlade

Kamenarič, Kaya – predstavnica dijakov

Perger, Maruša – predstavnica zaposlenih

Petrič, Irena – predstavnica staršev

Pikalo, Bela – predstavnica dijakov

Pikalo, Petra – predstavnica zaposlenih

Plevnik, Vinko – predstavnik zaposlenih

Rosa, Helena – predstavnica vlade

Ribnikar Tomaž – predstavnik staršev

Škof, Franja Mojca – predstavnica Mestne občine Ljubljana

Trampuš, Mojca – predstavnica zaposlenih, predsednica Sveta šole

Virant Iršič, Katarina – predstavnica zaposlenih