Vpis

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis v 2. krogu:

–          program Predšolska vzgoja: 114 točk in 96NPZ

–          program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 141 točk in 138NPZ

–          program gimnazija: 148 točk in 130NPZ

Poimenski seznam rezultatov 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni v petek, 30. 6. 2017 ob 9. uri, na vhodnih vratih naše šole (Kardeljeva ploščad 16 in Kardeljeva ploščad 28a). Če ne boste sprejeti na našo šolo, boste takrat dvignili svojo prijavo  ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali.

Sprejeti na našo šolo se boste vpisali pri svetovalni delavki na Kardeljevi ploščadi 16 (predšolska vzgoja) ali Kardeljevi ploščadi 28a (umetniška gimnazija in gimnazija).

——————————————————————————————–

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2017/18

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

–          program Predšolska vzgoja: 120 točk

–          program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 145 točk

 

Seznam sprejetih bo objavljen 22. 6. 2017 ob 10. uri na vhodnih vratih šole.

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste takrat vpisali.

 

Nesprejeti v 1. krogu morate priti 22. 6. ob 10. uri:

– za program Predšolska vzgoja v učilnico 214 na Kardeljevi ploščadi 16

– za program Um. gimnazija; smer gledališče in film  v učilnico B006 na Kardeljevi ploščadi 28a

 

Nesprejeti boste prejeli obrazec za rangiranje, seznam šol s prostimi mesti in navodila za sodelovanje v 2. krogu izbirnega postopka. Odločali se boste o ponujenih prostih mestih na srednjih šolah. Po prednostnem redu boste na obrazec za rangiranje napisali do 10 šol oziroma programov, na katere bi se želeli vpisati. Ponovno lahko napišete program, na katerega ste bili prijavljeni.

 

Izpolnjen in podpisan obrazec za rangiranje (s podpisom staršev!) boste vrnili v sobo svetovalne službe še istega dne do 14. ure ali 23. 6. po predhodnem razporedu.

 

Rezultati 2. kroga vpisnega postopka bodo objavljeni 30. 6. 2017 ob 9. uri, na vhodnih vratih naše šole. Če ne boste sprejeti na našo šolo, boste takoj dvignili svojo prijavo ter jo odnesli na tisto srednjo šolo, na katero se boste uvrstili, in se tam tudi vpisali. Sprejeti na našo šolo pa se boste vpisali pri svetovalni službi.

 

 

Stanje prijav na dan 26. 4. 2017 in nadaljnji postopek vpisa

Na dan 26. 4. 2017 je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 122 kandidatov (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 28 kandidatov (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – smer gled. in film: prijavljenih 69 kandidatov (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – plesna smer, sodobni ples: prijavljenih 25 kandidatov (28 razpisanih mest).

 

Prijavljeni kandidati so po pošti prejeli obvestila glede nadaljnjega postopka vpisa. Obvestila za posamezne programe si lahko ogledate s klikom na ime programa:

 

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi:

 • Cvetka Novak (tel.: 015651730; cvetka.novak@svsgl.si),
 • Jana Hafner (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgl.si).

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2017/2018

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* gimnazija – 2 oddelka (56 dijakov)
* umetniška gimnazija: smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov) * program nadomešča program umetniška gimnazij: dramsko-gledališka smer
* umetniška gimnazija – plesna smer: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 28. 2. 2017
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 14. 3. 2017
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 4. 4. 2017.
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 7. 4. 2017.
 • Morebitni prenosi prijav – do 25. 4. 2017.
 • Če bo število kandidatov za vpis po zaključenem prenosu prijav presegalo število prostih mest, bo vpis omejen, kar bo znano do 6. 6. 2017.
 • Vpis bo potekal po 19. 6. 2017 – glede na navodilih srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2016/17 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: gimnazija in predšolska vzgoja.