Vpis

Obvestilo o številu prijavljenih v redni poklicni tečaj – predšolska vzgoja

 

V redni poklicni tečaj – program predšolska vzgoja se je za šolsko leto 2017/18 na razpisanih 34 mest prijavilo 34 kandidatov.

Kandidati, prijavljeni za vpis v redni poklicni tečaj, ste po pošti prejeli obvestilo o poteku vpisa.

Obvestilo si lahko preberete tukaj.

Vpis bo potekal 26. 9. 2017.

 

 

 

Dodatne informacije o vpisu lahko dobite v šolski svetovalni službi:

  • Cvetka Novak (tel.: 015651731; cvetka.novak@svsgl.si),
  • Jana Hafner (tel.: 015651739; jana.hafner@svsgl.si).

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2017/2018

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* gimnazija – 2 oddelka (56 dijakov)
* umetniška gimnazija: smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov) * program nadomešča program umetniška gimnazij: dramsko-gledališka smer
* umetniška gimnazija – plesna smer: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

  • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 28. 2. 2017
  • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 14. 3. 2017
  • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 4. 4. 2017.
  • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 7. 4. 2017.
  • Morebitni prenosi prijav – do 25. 4. 2017.
  • Če bo število kandidatov za vpis po zaključenem prenosu prijav presegalo število prostih mest, bo vpis omejen, kar bo znano do 6. 6. 2017.
  • Vpis bo potekal po 19. 6. 2017 – glede na navodilih srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2016/17 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: gimnazija in predšolska vzgoja.