Vpis

POTEK VPISA V 1. LETNIK:

 

Prijavljeni kandidati so po pošti prejeli sledeča obvestila o omejitvah in poteku vpisa:

Predšolska vzgoja

Gimnazija

Umetniška gimnazija: smer gledališče in film

Umetniška gimnazija – plesna smer, sodobni ples

 

Stanje prijav na dan 25. 4. 2018

Na dan 25. 4. 2018, po zaključenem prenosu prijav, je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 118 kandidatov (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 35 kandidatov (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – smer gled. in film: 67 kandidatov (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gim – plesna smer, sodobni ples: 21 kandidatov (28 razpisanih mest).

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2018/2019

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 5. 3. 2018
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 14. 3. 2018
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 5. 4. 2018.
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 10. 4. 2018.
 • Morebitni prenosi prijav – do 25. 4. 2018.
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 6. 6. 2018.
 • Vpis bo potekal po 19. 6. 2018 – glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2017/18 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.