Vpis

Rezultati 2. kroga izbirnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2018/19

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis v 2. krogu izbirnega postopka:

 • program Predšolska vzgoja: 118 točk
 • program Umetniška gimnazija: smer gledališče in film: 140 točk in 125 NPZ
 • program Gimnazija: 141 točk in 136 NPZ

 

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 29. 6. 2018 ob 9. uri na vhodnih vratih šole (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a).

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste takrat vpisali:

 • program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16 v sobi 218 (2. nadstropje)
 • program Umetniška gimnazija in Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a v sobi 008 (pritličje)

 

Učenci, ki ste bili prijavljeni za vpis v izobraževalne programe na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana, a ste bili v 2. krogu izbirnega postopka sprejeti na drugo šolo, v drug program, boste danes (29. 6. 2018) dvignili svojo prijavo in jo nesli na šolo, kamor ste bili sprejeti ter se tam vpisali.

Dvig prijav:

– v učilnici A213 na Kardeljevi ploščadi 16 za program Predšolska vzgoja

– v učilnici B006 na Kardeljevi ploščadi 28a za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija

 

 

 

Rezultati 1. kroga vpisnega postopka za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2018/19

 

Sporočamo spodnje meje – potrebne za vpis:

 • program Predšolska vzgoja: 112 točk
 • program Umetniška gimnazija; smer gledališče in film: 143 točk in 129 NPZ
 • program Gimnazija: 142 točk

Poimenski seznam sprejetih bo objavljen 22. 6. 2018 ob 9. uri na vhodnih vratih (za program Predšolska vzgoja na Kardeljevi ploščadi 16, za programa Umetniška gimnazija in Gimnazija na Kardeljevi ploščadi 28a).

Učenci, ki boste na seznamu sprejetih, se boste takrat vpisali.

 

 

 

 

POTEK VPISA V 1. LETNIK:

 

Prijavljeni kandidati so po pošti prejeli sledeča obvestila o omejitvah in poteku vpisa:

Predšolska vzgoja

Gimnazija

Umetniška gimnazija: smer gledališče in film

Umetniška gimnazija – plesna smer, sodobni ples

 

Stanje prijav na dan 25. 4. 2018

Na dan 25. 4. 2018, po zaključenem prenosu prijav, je za vpis v 1. letnik prijavljeno naslednje število kandidatov:

 • Predšolska vzgoja: 118 kandidatov (112 razpisanih mest);
 • Gimnazija: 35 kandidatov (28 razpisanih mest);
 • Umetniška gim. – smer gled. in film: 67 kandidatov (56 razpisanih mest);
 • Umetniška gim – plesna smer, sodobni ples: 21 kandidatov (28 razpisanih mest).

 

SPOŠNE INFORMACIJE O VPISU v šolsko leto 2018/2019

 

Za vpis v 1. letnik razpisujemo naslednje število oddelkov po programih:

* Predšolska vzgoja – 4 oddelki (112 dijakov)
* Gimnazija – 1 oddelek (28 dijakov)
* Umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 2 oddelka (56 dijakov)
* Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples – 1 oddelek (28 dijakov)

 

POTEK VPISA:

 • Prijava k preizkusu plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): do 5. 3. 2018
 • Preizkus plesne nadarjenosti (samo za umetniško gimnazijo – plesna smer): 14. 3. 2018
 • Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ – do 5. 4. 2018.
 • Objava številčnega stanja prijav (MIZŠ) – 10. 4. 2018.
 • Morebitni prenosi prijav – do 25. 4. 2018.
 • Pisno obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitnih omejitvah vpisa (če bo število prijavljenih kandidatov po prenosu prijav višje od razpisanih mest) – do 6. 6. 2018.
 • Vpis bo potekal po 19. 6. 2018 – glede na navodila srednje šole.

 

Pri izbiri kandidatov bomo v primeru omejitve vpisa upoštevali zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidat lahko pridobi največ 175 točk.

V primeru, da se bo na spodnji meji razvrstilo več učencev z istim številom točk, bomo samo pri teh učencih opravili izbiro na podlagi točk, ki so jih dosegli na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

V šolskem letu 2017/18 je bil vpis omejen v dveh programih, in sicer: Predšolska vzgoja in Umetniška gimnazija – smer gledališče in film.