Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2016/2017

Predsednica dijaške skupnosti na SVŠGL : Lucija Ostan Vejrup

Podpredsednik dijaške skupnosti na SVŠGL: Maj Žerdin

Tajnica dijaške skupnosti na SVSGL: Špela Mihelčič

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL: Petra Vignjevič Kovjanič.

Statut DS SVSGL, april 2016

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 14. 9. 2016

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 9. 11. 2016

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 13. 3. 2017

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 30. 3. 2017