Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2017/2018

Predsednik dijaške skupnosti na SVŠGL : Aljoša Nikolič

Podpredsednica dijaške skupnosti na SVŠGL: Dunja Mcguinnes

Tajnica dijaške skupnosti na SVSGL: Tia Češnik

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL (gimnazija, umetniška gimnazija): Petra Vignjevič Kovjanič

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL (predšolska vzgoja): Miljana Sgerm

Statut DS SVSGL, april 2016

Prvi sestanek dijaške skupnosti SVŠGL bo v ponedeljek, 11. 9. 2017, ob 12. 50 v učilnici B003:
Dnevni red:
1. Načrt dela v šolskem letu 2017/2018.
2. Statut DS SVŠGL (predlogi).
3. Krst fazanov.
4. Delo v oktobru in projektni dan na šoli.
5. Razno

 

ŠOLSKO LETO 2016/2017:

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 14. 9. 2016

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 9. 11. 2016

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 13. 3. 2017

Zapisnik sestanka DS SVŠGL, 30. 3. 2017