Dijaška skupnost

Člani Dijaške skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana so vsi dijaki šole.

Dijaki so organizirani v oddelčne skupnosti, predsednik in namestnik, ki ga dijaki izvolijo, zastopa oddelek v Dijaški skupnosti Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana.

ŠOLSKO LETO 2017/2018

Predsednika dijaške skupnosti na SVŠGL : Aljoša Nikolič (gimnazija in umetniška gimnazija) in Špela Korošec (predšolska vzgoja)

Podpredsednika dijaške skupnosti na SVŠGL: Dunja Mcguinnes (gimnazija in umetniška gimnazija) in Luka Verdnik (predšolska vzgoja)

Tajnika dijaške skupnosti na SVSGL: Bor Ravbar (gimnazija in umetniška gimnazija) in Tia Česnik (predšolska vzgoja)

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL  – GUGL (gimnazija, umetniška gimnazija): Petra Vignjevič Kovjanič

Mentorica dijaške skupnosti na SVŠGL  – SVŠ (predšolska vzgoja): Miljana Sgerm

STATUT DS SVŠGL, april 2018

Zapisniki sestankov so v arhivu šole pri mentoricah in so objavljeni v spletni učilnici Dijaška skupnost.