OIV in IND/KROŽKI

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Med šolskim letom organiziramo vsebine iz različnih področij:

 • knjižnično – informacijska znanja,
 • državljanska kultura,
 • učenje za učenje,
 • vzgoja za družino, mir, nenasilje,
 • varna raba interneta, Facebooka,
 • kulturno-umetniške vsebine,
 • strokovne ekskurzije,
 • športni dnevi

Od 19. do 22. junija 2017 potekajo na šoli obvezne izbirne vsebine oz. interesne dejavnosti. Udeležba dijakov je obvezna.

Razpored dejavnosti od 19. do 22. junija 2017

KROŽKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Dijaki se lahko na posamezni krožek prijavijo pri razredniku.

 1. Umetniška beseda (mentor: Barbara Žefran) -ob torkih v učilnici A229; (9. šolska ura -rečanja bodo trajala 3 šolske ure skupaj z enim odmorom. Prvo, uvodno, spoznavno srečanje bo v torek, 25. 10. 2016)   Vsebinski opis krožka
 2. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 1 (mentor: Maja Krajnc) – ob četrkih, 8. šolska ura v učilnici A213. Vsebinski opis krožka
 3. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki 2 (mentor: Maja Krajnc) – ob torkih, 7. šolska ura v učilnici A211. Vsebinski opis krožka
 4. Prostovoljstvo (mentor: Bernarda Nemec) – začetek, 4. oktober 2016 ob 13. 30 v učilnici B003. Vsebinski opis krožka
 5. Tečaj španščine (mentor: Mojca Berden) – začetek, 7. oktober 2016 v učlnici B 204. Potekal bo ob sredah ob 7. 10 v učilnici B 204.
 6. Tečaj ruščine (mentor: Alan Paradiž) – informativni sestanek bo 29. 9. 2016 ob 7. 30, tečaj pa bo potekal ob četrtkih ob 7. 10 (predura) v učilnici B 204
 7. Tečaj francoščine za dijake predšolske vzgoje  (mentor: Tadeja Dermastja) – ob torkih, 7. šolsko uro v učilnici B 206
 8. Tečaj italijanščine (mentor: Barbara Šulc) – ob sredah, ob 7. 10 v učilnici B 202. Informativni sestanek bo v sredo, 5. oktobra 2016.
 9. Kemijski krožek (mentor: Sergeja Groleger) – ob torkih, 7. šolsko uro, v učilnici B103; Prvi informativni sestanek bomo imeli v torek, 11.10.2016 sedmo šolsko uro v B103.
 10. Cirkuška delavnica (mentor: Dušan Teropšič) – ob torkih, 9. in 10. šolska ura v dvorani GPD.Vsebinski opis krožka
 11. Eko verižni eksperiment (mentor: Maša Kukec) – ob četrtkih, predura (od 7. 10 do 7. 55) v učilnici B104. Vsebinski opis krožka
 12. Keramična delavnica (mentor: Jasna Potočnik) – ob torkih, 7. in 8. šolsko uro (2x na mesec). Dijaki bodo izdelovali skulpture, predmete iz gline, tudi na vretenih.
 13. Inštrumentalni sestav (mentor: Katja Virant Iršič) – ob torkih, predura (od 7. 10 do 7. 55). Dodatne vaje po dogovoru izven pouka. Skupno 2-3 krat tedensko.
 14. Šolski bend (mentor: Marko Korošec) – ob torkih, 7. šolska ura v arhivu oz. v učilnici A056 (stavba A). Dijaki se spoznajo z inštrumenti značilnimi za pop in rock (bobni, elektična in bas kitara …).
 15. Fotografski krožek (mentor: Jasna Potočnik) – ob torkih, 7. šolsko uro (1krat na mesec)
 16. Dekliški zbor SVŠGL (mentor: Alenka Bobek) – ob torkih, 7. in 8. šolsko uro v učilnici A233
 17. Tujejezična delavnica (mentor: Tadeja Dermastja) – ob sredah, 9. šolska ura v učilnici B 203
 18. Šolske Aktivnosti s Pasjo Asistentko – ŠAPA (mentor: Mojca Trampuš s Šapo) – drugi delovni četrtek v mesecu od 14.40 do 15.30  v B302 ali zunaj; uvodno srečanje v četrtek, 13. 10. ob 14.40 na hodniku v B206. Vsebinski načrt
 19. Ročna dela (mentorici: Petra Županič, Ivica Vrečko Novak) – ob torkih, 7. in 8. šolsko uro – 2x mesečno v učilnici A215
 20. Krožek “stik s seboj in z naravo” (mentor: Ivica Vrečko Novak) -2x mesečno ob torkih, 7. šolsko uro ali ob četrtkih v času predure;uvodno srečanje krožka bo v sredo, 19. oktobra 2016, v času predure, v učilnici A122; Vsebinski načrt krožka
 21. Psihološki krožek (mentor: Bernarda Nemec) – ob sredah, 7. šolska ura v učilnici A213; Vsebinski načrt krožka
 22. Likovni krožek (mentor: Tanja Špenko) – ob torkih, 7. šolsko uro (2x na mesec) v učilnici A215