OIV in IND/KROŽKI

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh programov. Od predmetov se razlikujejo po načinu izvajanja. Šole izvajajo OIV/IND same ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci.

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti se delijo na:

 • Vsebine oz. dejavnosti, obvezne za vse dijake.
 • Vsebine oz. dejavnosti, povezane z dijakovo prosto izbiro.

Med šolskim letom organiziramo vsebine iz različnih področij:

 • knjižnično – informacijska znanja,
 • državljanska kultura,
 • učenje za učenje,
 • vzgoja za družino, mir, nenasilje,
 • varna raba interneta, Facebooka,
 • kulturno-umetniške vsebine,
 • strokovne ekskurzije,
 • športni dnevi

KROŽKI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018:

 1. Inštrumentalni sestav (mentor: Katja Virant Iršič) – ob četrtkih in petkih, predura (od 7. 10 do 7. 55) v učilnici A 334. Dodatne vaje po dogovoru izven pouka. 
 2. Igrarije (mentorici: Mojca Zupan in Jana Hafner) – ob torkih od 14. 20 do 15. 05 v učilnici A229. Dijaki bodo preučevali tradicionlane igre doma in na tujem in se jih naučili igrati, spoznavali bodo tudi značilnosti predšolske vzgoje po evropskih državah in jih primerjali s predšolsko vzgojo v Sloveniji. Na krožku bo potekala tudi priprava na opravljanje praktičnega usposabljanja v vrtcu v Angliji v marcu.
 3. Šolski bend (mentor: Marko Korošec) – ob sredah od 14. 20 do 15. 05 v učilnici P056 ali arhiv v kleti šole (lokaciji sta v stavbi A). Krožek je namenjen dijakom z glasbenim predznanjem, ki se želijo izpolnjevati v glasbeni zasedbi (bendu) preko raznih pop in rock skladb,  musicalov ter ostalih glasbenih stilov, povezanih z instrumenti, kot so električna kitara, bas kitara, bobni (baterija), klaviature in vokal. Pogoj za igranje v bendu je tudi pripravljenost in sodelovanje na raznih prireditvah v okviru šole oz. izven.
 4. Fotografski krožek in lončarski krožek (potekata izmenično; mentorica Jasna Potočnik) – ob četrtkih od 13. 30 do 14. 15 (fotografski v učilnici A215, lončarski v učilnici A121A); Fotografski krožek je namenjen vsem, ki bi radi svoje znanje fotografiranja nadgradili. Dobili boste praktične nasvete, razlago uporabe fotoaparata, načina fotografiranja in obdelave fotografij. Poleg fotografiranja šolskih dogodkov, udeležbe na raznih natečajih, boste lahko svoja dela razstavili tudi v šolskih prostorih. Na lončarskem krožku si boste lahko izdelali uporabne predmete iz gline. Lahko se boste preizkusili na lončarskem vretenu, svoje izdelke boste lahko tudi barvali in glazirali. Vabilo na uvodno srečanje
 5. Abonma v PTL (Plesni teater Ljubljana) – ogled plesnih predstav (mentor: Vilma Rupnik); termin: po lastni izbiri, v popoldanskih in večernih urah; lokacija: Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva 2a (Prule), Ljubljana; dijak prejme na razredni oz. lastni e-naslov program predstav PTL vsak mesec vnaprej, sam izbere predstavo ki si jo bo ogledal, na blagajni prosi za Okrožnico SVŠGL, vanjo vpiše svojo prisotnost in plača vstopnico po posebno ugodni ceni za naše dijake: 4 eure za predstavo. Za ogled vsake predstave dijak pridobi 2 uri OIV oz. IND.
 6. Narava me zabava (mentor: Maša Kukec) – ob torkih od 7. 10 do 7. 55 v učilnici A122 ali po dogovoru okolica šole; Dijaki bodo spoznavali dejavnosti s področja narava, ki so namenjene predšolskim otrokom oziroma šolskim otrokom prve triade.
 7. Osnove znakovnega sporazumevanja z malčki za dijake 3. letnika predšolska vzgoja (mentor: Maja Krajnc) – ob ponedeljkih od 14. 20 do 15.05 v učilnici A211. Vsebinski načrt krožka
 8. Ekobranje za ekoživljenje (mentor: Tatjana Vučko) – po dogovoru v knjižnici; dijaki preberejo 3 knjige s seznama, ki je objavljen na spletni strani šole pod zavihkom bralne značke. Ko knjigo preberejo napišejo zakaj priporočajo knjigo v branje svojim sošolcem, prijateljem. Na koncu šolskega leta bomo pripravili predstavo prebranih knjig zunaj na oglasni deski knjižnice. Na koncu dijak pridobi 15 ur OIV oz. IND.
 9. Likovni krožek (mentor: Tanja Špenko) – ob sredah, od 13.30 do 14.15, po potrebi tudi naslednjo uro v A215, oziroma v A121A. Uvodni sestanek: sreda, 27. 9. 2017 ob 13.30 v A 215. Vsebinski načrt krožka
 10. Psihološki krožek (mentor: Bernarda Nemec) – ob torkih od 14. 20 do 15.05 v učilnici B004. Vsebinski načrt krožka
 11. Prostovoljno delo (mentor: Bernarda Nemec) – predstavitev bo ponedeljek, 2.oktobra –  7 uro, 13.30 ali pri razrednih urah. Vsebinski načrt
 12. ŠAPA (Šolske Aktivnosti s Pasjo Asistentko) dejavnosti (mentor: Mojca Trampuš) – enkrat mesečno ob četrtkih od 13.30 do 14.30 oz. po dogovoru z dijaki v  učilnici B302, zunanje ustanove ali zunaj.Uvodno srečanje: 6. oktober ob 7.30 v B302. Vsebinski načrt krožka
 13. »EFT – TAPKANJE« (mentorica: Ivica Vrečko Novak) – 2x mesečno ob sredah od 13. 30 do 14. 15, po potrebi pogosteje in izven teh terminov v učilnici B202. Vsebinski načrt krožka
 14. Tečaj španščine (mentor: Mojca Berden) – ob četrtkih, 7. šolsko uro (13.30-14.15) v učilnici B 203. Tečaj je namenjen začetnikom, ki se bodo naučili osnov španskega jezika ter so se sposobni v tujem jeziku sporazumeti v vseh tipičnih vsakodnevnih situacijah.
 15. Cirkuška delavnica (mentor: Dušan Teropšič) – ob ponedeljkih od 14.20 do 15.55 h  v B-GPD (cirkuška svila in vru) – ob torkih od 15.10 do 16.45 h  v B-PDV (magični obroč / Cyr Wheel). Vsebinski opis delavnice
 16. Dekliški pevski zbor SVŠGL (Mentor: Alenka Bobek) – Vaje so vsak torek, 8. in 9. šolsko uro (14.20 – 15:45) v učilnici A233. V zbor se lahko prijavijo dijakinje, ki imajo željo po skupinskem muziciranju in poglobljenem zborovskem znanju. Avdicije so možne skozi celotno šolsko leto.
 17. Feministični krožek (mentor: Aleš Zobec); Prvo srečanje v sredo, 25. 10. 2017, ob 14.20, B006 (kasneje možni tudi drugi termini – po dogovoru); Krožek bo vzpostavil varen prostor za razmišljanje in pogovore o spolu in s spolom povezanimi temami, ki jih bomo določile in določili skupaj. Namenjen je vsem dijakinjam in dijakom. Brale in brali bomo različna besedila, se o njih pogovarjali, si ogledale in ogledali kakšen film.
 18. ŠILA – Šolska impro liga; mentorica Alja Cerar Mihajlović in zunanji mentor; uvodno srečanje 18. 10. 2017 ob 15.10 v GPD, termini vaj bodo določeni naknadno. Vabljeni vsi, ki se želijo preizkusiti v gledališki improvizaciji.