PUD

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU OD 1. DO 4. LETNIKA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

OBVESTILO ZA DIJAKINJE IN DIJAKE 1. IN 2. LETNIKA

Spoštovani dijaki in dijakinje,

prihodnji teden boste oddali svoje dnevnike praktičnega usposabljanja. Ker se čas vaših razrednih ur pokriva z mojimi obveznostmi, boste dnevnike tokrat oddali v sledečih terminih:

– v ponedeljek: med 9.35 in 10.45 ter med 14.20 in 14.50,
– v torek: med 9.35 in 10.45 ter med 13.30 in 14.00,
– v sredo: med 9.35 in 10.45 ter med 15.10 in 15.30,
– četrtek in v petek: med 9.35 in 10.45.

Dijaki in dijakinje 1. letnika lahko dnevnik oddate tudi po koncu ure Kurikuluma prihodnji teden – ali v terminih, zapisanih zgoraj.

Termini so določeni v času vašega glavnega odmora ali po pouku. Dnevnik boste oddali v mojem kabinetu A223. Dnevnik oddate v zgoraj zapisanih terminih v času odmora ali po pouku – ne pa med poukom.

Lepo vas pozdravljam,

Aleš Zobec

4. LETNIK

Navodila dijakom za PUD – 4. letniki

Navodila za pisanje dnevnika – 4. letnik

Navodila mentorjem v vrtcih – 4. letnik

Poročilo in evidenca prisotnosti – dijaki 4. letnika

Merila in kriteriji ocenjevanja dnevnika PUD – 4. letnik

Katalog znanj in kompetenc

1., 2. in 3. LETNIK

Program praktičnega usposabljanja dijakov in dijakinj – 1., 2. in 3. letnik 2016/2017

Splošna navodila mentoricam in mentorjem dijakom in dijakinjam v 1., 2. in 3. letniku 2016/2017

Splošna navodila dijakinjam in dijakom za PUD – 1., 2. in 3. letnik 2016/2017

Navodila za pisanje dnevnika z merili in kriteriji ocenjevanja – 1. letnik 2016/2017

Navodila za pisanje dnevnika z merili in kriteriji ocenjevanja – 2. letnik 2016/2017

Navodila za pisanje dnevnika z merili in kriteriji ocenjevanja – 3. letnik 2016/2017

Ocena praktičnega usposabljanja in evidenca prisotnosti v 1. letniku – 2016/2017

Ocena praktičnega usposabljanja in evidenca prisotnosti v 2. letniku – 2016/2017

Ocena praktičnega usposabljanja in evidenca prisotnosti v 3. letniku – 2016/2017