Splošna matura

Zaključek izobraževanja po programu gimnazija – SPLOŠNA MATURA

Spoštovani maturanti!

Dijak zaključi gimnazijo, ko uspešno konča štiri letnike izobraževanja in opravi maturo. Matura predstavlja pogoj za vpis v študijske programe za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Maturitetni izpit je sestavljen iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov. Na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana omogočamo pripravo na maturo iz splošno-izobraževalnih predmetov v šolskem letu 2016/2017: nemščina, španščina, francoščina, kemija, fizika,  biologija, geografija, zgodovina, psihologija, sodobni ples in teorija in zgodovina drame in gledališče.

Dodatne informacije o maturi 2016/17 so vam na voljo:

  • pri tajnici splošne mature: Klari Pugelj (uradne ure: ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 v kabinetu B 001, tel: 01/5651730, mail: klara.pugelj@svsgl.si)
  • na oglasni deski v pritličju šole na Kardeljevi ploščadi 28 a
  • v spletni učilnici “Matura
  • na spletni strani (ww.ric.si/splosna_matura/splosne informacije)
  • v datotekah:

Koledar splošne mature 2017

Informacije o splošni maturi 2017

Obrazci za prijavo

Plačilo izpitov

Obvestila