Obvestila – splošna matura

SPLOŠNA MATURA 2017

Vabimo vas na podelitev spričeval in seznanitev z rezultati jesenskega roka splošne mature 2017, ki bo v petek, 15. septembra 2017, ob 11.00, v predavalnici B003 (Kardeljeva ploščad 28a).

Če se podelitve ne morete udeležiti, lahko vaše dokumente prevzame druga oseba z vašim pooblastilom in s svojim osebnim dokumentom. Na pooblastilu morajo biti vaši podatki, podatki pooblaščene osebe (tudi vrsta in številka osebnega dokumenta, s katerim bo ta prevzela vaše spričevalo in obvestilo o uspehu) ter izjava, da to osebo pooblaščate za prevzem vaših dokumentov. Spričevalo lahko osebno prevzamete tudi po podelitvi v tajništvu na Kardeljevi ploščadi 28a – v času uradnih ur.

Informacij o uspehu po telefonu ne dajemo.

Koledar splošne mature 2017

Informacija o možnosti ugovora na izračun ocene ali na oceno 2017

Izdaja certifikatov z evropsko ravnjo znanja tujega jezika

Anketa za dijake SM 2017

SPLOŠNA MATURA 2018

Koledar za izvedbo seminarske naloge 2018

Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2018

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2018 (prof. Petra Vignjevič Kovjanić)

Datum strokovne ekskurzije (Ljubljana- Nova Gorica – Cerje) pri zgodovini: sreda, 25. 10. 2017 – odhod ob 12. 30 pred PGC. Predviden prihod ob 21. 30.

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2018 (prof. Lili Rupnik)

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2018 (prof. Lidija Černuta Nowak)