Računovodstvo splošno

Računovodstvo se nahaja na Kardeljevi ploščadi 16, Ljubljana, v drugem nadstropju, soba 225.

Uradne ure so vsak dan od 11.00 do 13.00 oz. telefon 01 / 56 51 718, elektronski naslov: majda.plecnik@svsgl.si.