Govorilne ure

Skupne govorilne ure za starše v šolskem letu 2016/2017:

– sreda, 23. november 2016 na Kardeljevi ploščadi 16

Razpored učiteljev in učilnic na skupnih govorilnih urah, 23. 11. 2016 ob 17. 30

– torek, 11. april 2017 na Kardeljevi ploščadi 16

Razpored učiteljev po učilnicah in kabinetih, 11. 4. 2017 ob 17. 30

 

GOVORILNE URE ZA STARŠE:

V času govorilnih ur so profesorji na voljo v z zbornici oz kabinetih, dosegljivi pa so tudi na naslednjih telefonskih številkah:

lokacija Kardeljeva ploščad 16 (A):
zbornica  A221: 01/56 51 713
kabinet za matematiko in informatiko A222: 01/56 51 714
kabinet za pedagogiko, psihologijo in PUD A223: 01/56 51 715
kabinet za glasbo A223: 01/56 51 716
kabinet za tuj jezik A224: 01/56 51 738
kabinet za družboslovje A222: 01/56 51 723
likovni kabinet A216: 01/56 51 725
športni kabinet A007: 01/56 51 720
kabinet za naravoslovje A121: 01/56 51 726
kabinet za slovenščino A226: 01/56 51 722

lokacija Kardeljeva ploščad 28a (B):
zbornica B201 : 01/56 51 735
kabinet v PGC (Plesno gledališki center): 01/56 51 752
kabinet družboslovje B005: 01/56 51 753
pripravljalnica naravoslovje B104: 01/56 51 733
kabinet naravoslovje B108: 01/56 51 734
kabinet tuji jeziki – ŠPA, NEM, FRA B209: 01/56 51 728
kabinet angleščina B208: 01/56 51 729
kabinet slovenščina B308: 01/56 51 737
kabinet matematika B305: 01/56 51 755
kabinet glasba B309: 01/56 51 756
kabinet informatika B205: 01/56 51 754

GOVORILNE URE ZA DIJAKE:

Med temi urami so profesorji na voljo dijakom za odgovore na različna vprašanja v zvezi z učno snovjo, v zvezi s težavami pri učenju, v zvezi z mnenji glede izbire študija, lahko pa jim zaupate tudi povsem osebne stiske. Ti pogovori so potrebni in dragoceni, vendar so minute med odmori marsikdaj prekratke za umirjen pogovor.

Kadar dijaki želijo na pogovor k določenemu profesorju, tisto uro pa imajo sicer pouk, morajo ob začetku ure vprašati profesorja, ki je tisto uro v razredu, če jim dovoli izostanek (to pa ni možno, kadar pišejo dijaki kontrolno nalogo ali profesor sprašuje).

Priimek in ime Naziv Predmeti Razrednik Govorilne ure in kontakt
Ajster Irena svetovalka ANG Prikaži
Berden Mojca mentorica ŠPA, FRA Prikaži
Bešter Nežka mentorica INF Prikaži
Bevc Cvetka INS, GLA, Prikaži
Bobek Alenka svetovalka GLA, INS 1. b Prikaži
Božičnik Vasileva Maja svetovalka BIO, KEM Prikaži
Britovšek Trampuš Barbara mentorica SLO 4. g Prikaži
Cerar Mihajlović Alja IMD Prikaži
Černuta Nowak Lidija GLA, INS, UM, USI-G, LUM, UMEG Prikaži
Čigon Ana VIF, MME, VFD Prikaži
Confidenti Aleš mentor INF, IKT Prikaži
Delak Maja svetovalka SPT, USD Prikaži
Dermastja Tadeja mentorica FRA, ZGO Prikaži
Dimec Bogdanovski Mojca svetnica USD, ZPO, IMD, ZTDG Prikaži
Dobaj Martina SPT,BAL Prikaži
Dolinar Majdič Simona ŠVZ Prikaži
Dragan Gombač Janja svetnica GLA, INS, USI-G 4. b Prikaži
Dušej Blatnik Anka svetnica SLO, JIO 3. g Prikaži
Epih Lili svetovalka SLO, PDO 4. a Prikaži
Eyer Daniel mentor INS Prikaži
Fajdiga Nina SPT Prikaži
Fleischman Matjaž ŠVZ Prikaži
Groleger Rauter Sergeja svetovalka KEM 3. e Prikaži
Gruden Eržen Majda svetovalka INS, USI-G, GD Prikaži
Hafner Jana IZO Prikaži
Jaklitsch Jakše Katarina svetovalka SLO, JIO 3. c Prikaži
Jašovec Uršula INS, USIG Prikaži
Kačič Deja svetovalka MAT, MOT Prikaži
Kašpar Petra mentorica ŠVZ 2. c Prikaži
Kokelj Žerovnik Irma svetovalka MAT, MOT 3. b Prikaži
Kolpakov Anita svetnica ZGO Prikaži
Kopač Andreja UGOV, ZPO Prikaži
Korošec Marko mentor INS Prikaži
Kosec Darja odsotna Prikaži
Kosem Maša mentorica NEM 4. e Prikaži
Krajnc Avdić Barbara DGD Prikaži
Krajnc Maja mentorica PSI, RUP PT Prikaži
Kukec Maša MAT, NZO Prikaži
Lesjak Tatjana mentorica INS, USI-G, GD Prikaži
Lotrič Vesna mentorica PPP/PPE, VSP/KVE, KOV, IZO 3. a Prikaži
Macarol Maja mentorica ŠVZ 1. d Prikaži
Majcen Janja svetovalka SLO 1. g Prikaži
Mivšek Manica mentorica ZGO, NEM 2. h Prikaži
Nemec Bernarda svetovalka PSI, RUP, RPS 4. c Prikaži
Ogrin Darja mentorica ZGO, GEO, DZO Prikaži
Ogrin Marko mentor INS, GLI Prikaži
Ožbolt Sinja USD, UGIB Prikaži
Paradiž Alan svetovalec ANG, RUŠ Prikaži
Perger Maruša svetovalka FIZ 2. e Prikaži
Pikalo Petra svetovalka SPT, UGIB, PDO Prikaži
Plevnik Vinko mentor ŠVZ 2. b Prikaži
Pluško Alojz svetovalec ravnatelj, SOC, SOV Prikaži
Podrzavnik Andreja USD Prikaži
Pokovec Alenka svetovalka SOC, DZO, VSP, FIL Prikaži
Posavec Urša mentorica ANG Prikaži
Potočnik Jasna mentorica LUM, USI-L, LII, UMEL, PDO-L, LID Prikaži
Predanič Matjaž INS, GLI, ZGD, IOTG, GLA Prikaži
Pugelj Klara MAT Prikaži
Pušenjak Barbara svetovalka VZO, UAN, BIO, VZV 4. h Prikaži
Radoman Drago svetovalec GEO Prikaži
Repar Lomovšek Špela odsotna Prikaži
Ribnikar Oblak Renata svetovalka ANG 3. h Prikaži
Rupnik Liljana svetovalka GEO, DZO 1. a Prikaži
Rupnik Vilma svetnica USI-P, PDO-P Prikaži
Sgerm Miljana svetovalka INS, GLA, USIG 1. h Prikaži
Smuk Alenka svetovalka BIO 3. f Prikaži
Špenko Tanja svetnica LID, USI-L, LUM, LII, UMEL, PDO-L Prikaži
Sraka Jenny svetovalka SLO, PDO 2. f Prikaži
Šulc Barbara svetovalka ANG Prikaži
Teropšič Dušan GID, UGIB Prikaži
Tomažič Mateja svetovalka MAT Prikaži
Tovirac Nataša PLI, USD 1. h Prikaži
Trampuš Mojca svetnica MAT, MOT 1. e Prikaži
Vignjevič Petra svetovalka ZGO 1. f Prikaži
Virant Iršič Katarina svetnica USI-G, GD, GLI, INS, PDO-G Prikaži
Vohar Urška USD, SPT Prikaži
Voje Matej mentor USI-G, INS, PDO-G, UMEG 2. d Prikaži
Vrečko Novak Ivica mentor BIO Prikaži
Weis Vito UGOV Prikaži
Žefran Barbara UGOV Prikaži
Žlahtič Jožef FIL, SOC Prikaži
Zobec Aleš KOV Prikaži
Zupan Mojca PPP, KOV, PUD, IZO 3. d Prikaži
Županič, Petra mentorica SLO, JIO, LUM, LID, UME-L, PDO 2. g Prikaži