Sestanki s starši

12. september 2017 – 1. letnik

18. – 20. september 2017 – 2., 3. in 4. letnik

22.- 26. januar 2018 – vsi letniki

25. januar 2018 – 4. letniki. Pred sestankom bo skupni del (informacije o maturi 2018 in o vpisu na fakulteto)

14.- 18. maj 2018 – 1., 2., 3. letniki