Šolski razvojni sklad

Šolski razvojni sklad je bil ustanovljen leta 1995 z namenom pridobiti sredstva za izboljšanje materialnih pogojev šole, za sofinanciranje šolskih dejavnosti v projektih in krožkih ter boljši standard dijakov na šoli. Sredstva, ki jih bodo prispevali starši, se bodo namensko porabila za nadstandardne storitve (sofinanciranje nove informacijsko-komunikacijske tehnologije in opreme, dve nadstandardni uri izbirnih predmetov, financiranje šolskih publikacij, šolskih glasil, prireditev za dijake, pomoč socialno šibkim dijakom ipd.).