Seminarske naloge in vaje

17. aprila 2018 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje.
Ob oddaji naloge, vaj se podpišete.
Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili pri tajnici za splošno maturo, 15. maja 2018 oz. na spletni strani http://matura.ric.si. Za dostop boste potrebovali EMŠO in šifro, ki jo prejmete že 4. maja 2018 – pisanje maturitetnega eseja.

Koledar za izvedbo seminarske naloge 2018

Načrt izvedbe seminarske naloge pri psihologiji 2018

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri zgodovini 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri zgodovini 2018 (prof. Petra Vignjevič Kovjanić)

Datum strokovne ekskurzije (Ljubljana- Nova Gorica – Cerje) pri zgodovini: sreda, 25. 10. 2017 – odhod ob 12. 30 pred PGC. Predviden prihod ob 21. 30.

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri geografiji 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri geografiji 2018 (prof. Lili Rupnik)

Datum strokovne ekskurzije pri geografiji (ekskurzija s terenskih delom v Strunjanu): sobota, 7. 10. 2017

Koledar za izvedbo praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2018

Načrt izvajanja praktičnega dela pri umetnostni zgodovini 2018 (prof. Lidija Černuta Nowak)