Seminarske naloge in vaje

18. aprila 2017 je zadnji rok, do katerega kandidati oddate seminarske naloge, vaje, referat učitelju maturitetnega predmeta, ki vas poučuje.
Ob oddaji naloge, vaj se podpišete.
Prosim, da se o uri oddaje naloge oz. vaj dogovorite z učiteljem.

S številom doseženih točk pri nalogah in vajah se boste seznanili pri tajnici za splošno maturo, 15. maja 2017 oz. na spletni strani http://matura.ric.si. Za dostop boste potrebovali EMŠO in šifro, ki jo prejmete že 4. maja 2017 – pisanje maturitetnega eseja.